Σχεδιασμός καταστήματος διαβήτη της Medtronic, στο πλαίσιο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

 
Φωτογραφίες

 © 2013, Opsis Architects | Find us on Facebook