Ο οικισμός Ερκειάδες κατοικίες, Σκοτίνα Πιερίας, 2018

 Ο οικισμός Ερκειάδες Κατοικίες αποτελείται από 11 συγκροτήματα κατοικιών, από τα οποία τα 7 είναι ήδη κατασκευασμένα και τα 4 υπό κατασκευή. H αρχιτεκτονική  μελέτη εκπονήθηκε από το γραφείο μας. Περισσότερες πληροφορίες  στο:  http://erkeiades.gr/

 
Φωτογραφίες

 © 2013, Opsis Architects | Find us on Facebook