Φοιτητικό loft στη Θεσσαλονίκη 2012

 
Φωτογραφίες

 © 2013, Opsis Architects | Find us on Facebook