Επέκταση εργοστασίου - εκθεσιακός χώρος - γραφεία Candil, Θεσσαλονίκη 2009

 
Φωτογραφίες

 © 2013, Opsis Architects | Find us on Facebook