Εργοστασίο αρτοποιημάτων στο Abu-Dhabi 2009

Α΄βραβείο σε κλειστό διαγωνισμό

Συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο TOUBANOS architects

 
Η μελέτη αφορά στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργοστασίου, λειτουργικού, το οποίο μορφολογικά να ανταποκρίνεται στα υψηλά standards των αραβικών εμιράτων.

 
Φωτογραφίες

 © 2013, Opsis Architects | Find us on Facebook