Γραφεία - εκθετήρια της εταιρείας Nidodileda, Κηφισιά 2014

Ένας μοναδικός χώρος, σχεδιασμένος αποκλειστικά για τη Nidodileda, που αντανακλά το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της εταιρείας!

 
Φωτογραφίες

 © 2013, Opsis Architects | Find us on Facebook